MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com

Eradicate corruption – Build a New India

(भ्रष्टाचार मिटाओ - एक नया भारत बनाओ)

सतर्कता जागृती सप्ताह,
प्रत्येक नागरिकाने सदैव सचोटी व एकात्मता या तत्वांच्या पूर्ततेसाठी सतर्क व कटिबद्ध रहाण्याची दक्षता घ्यायला हवी. तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी सहकार्य करावे.